Sinds enige tijd is de HZBO ook thuis via de kabel te beluisteren, zij het alleen door middel van een Orbitron decoder.
Inmiddels zijn er ruim 700 van deze kastjes uitgezet.
Het kabelkanaal is beschikbaar gesteld (en betaald) door de gezamelijke kerken.
Men noemt dit de Kerkradio, waarop óók de kerkdiensten te beluisteren zijn.
Deze groep luisteraars is de grootste doelgroep van de omroep, waarvan verwacht wordt dat het aantal snel zal toenemen.