HZBO in nieuwe studio

Studio
Na ruim tien jaar vanuit een tijdelijk ingerichte studio te hebben uitgezonden, heeft nu de Hoogeveense Zieken en Bejaarden Omroep HZBO een nieuwe studio.
Door het ziekenhuis Bethesda werden twee kamers ter beschikking gesteld, waartussen glas werd geplaatst, zodat we de beschikking kregen over een ruimte voor techniek en een presentatieruimte. Ook werd een derde kamer toegewezen voor opslag en vergaderruimte. Voorwaarde hierbij was wel dat wij veel werkzaamheden zelf zouden moeten uitvoeren. Dit was voor ons geen probleem en zijn er vele uren vrije tijd opgeofferd om de nieuwe studio in te richten.

Inrichting en overname
Terwijl bezig waren met het inrichten van de nieuwe studio, kregen wij de vraag van het management van Bethesda of wij belangstelling hadden voor de inventaris van de EZO, de Emmer Ziekenomroep, omdat deze haar activiteiten moest beëindigen. Natuurlijk hadden wij belangstelling, hoe jammer het ook was voor de EZO om te moeten stoppen.
Veel apparatuur, meer dan duizend cd’s en andere muziek dragers zijn verhuist van het Scheper ziekenhuis in Emmen, naar het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.

Voltooiing
Tijdens de inrichting werd door het ziekenhuis wel de eis gesteld dat wij moesten digitaliseren, hetgeen betekende dat alle aansluitingen met het ziekenhuis van koperdraad naar glasvezel moesten. Dit heeft echter veel tijd in beslag genomen, omdat het ziekenhuis zelf ook bezig was en nog is, om alles om te zetten.
De digitalisering en automatisering van de omroep gaat door en zal binnen niet al te lange tijd voltooid worden. Dat betekent voor onze medewerkers ook een nieuw manier van werken. Van draaitafel, die we nog wel eens gebruiken, en van cd-spelers, naar een programma op de computer.
Het oude zal niet geheel verdwijnen en het nieuwe zal zijn weg wel vinden.
De HZBO is nog volop in beweging.

Nieuwe Studio
De ziekenomroep gaat een nieuwe studio ingebruik nemen.
De studio was sinds 2001 voor nood ondergebracht op de 1& etage van “De Koppeling”. Nu de kinderopvang weg is van de begane grond, mocht de ziekenomroep daar haar nieuwe studio inrichten. Wij zijn momenteel daarmee volop bezig.
Binnenkort meer daarover.

Ziekenomroep bestaat 40 jaar
De Stichting Hoogeveense Zieken- en Bejaardenomroep, HZBO, bestaat dit jaar 40 jaar.
De HZO, de Hoogeveense Zieken Omroep, zoals die toen nog genoemd werd, werd opgericht op 15 april 1969.
Gestart in een “studio” op een zolderkamertje van een leegstaande woning, met een grammofoon, een microfoon en een bandrecorder en een zelfgebouwd mengpaneel.
Een hele avond werken om een programma van één uur op band te krijgen.
De bandrecorder met het opgenomen programma werd daarna naar het ziekenhuis gebracht en de welwillende receptionistes startten de band op de opgegeven avond.
Via nog diverse andere locaties is de ziekenomroep uiteindelijk in het ziekenhuis Bethesda terecht gekomen, waar een “echte studio” voor de omroep werd gebouwd. De inrichting is door de medewerkers zelf gedaan. Door herindeling van het ziekenhuis zit de omroep tijdelijk in een noodstudio, maar verwacht in 2010 weer een nieuwe studio te kunnen betrekken.

De “ziekenomroep” zoals die meestal genoemd wordt, vierde het jubileum op zaterdag 10 oktober in de Grote zaal (Kerkzaal) van het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.
Die zaterdag was er van 13.00 tot 15.00 uur een live uitzending, waarbij alle programma’s, die de ziekenomroep 4 avonden per week uitzendt, aan de orde kwamen.
Daarna was er voor genodigden een receptie, waarbij de jubilarissen Koop Okken ( 25 jaar) en Albert Loots ( 40 jaar ) gehuldigd werden met de zilveren speld van de Vereniging Huisomroepen Nederland.
Tijdens de toespraak van de burgemeester Koetje van Hoogeveen, deelde deze mede dat het Hare Majesteit behaagd had om Albert Loots te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een Koninklijke onderscheiding voor de 74-jarige jubilaris, een noeste medewerker, die in de 40 jaar wel alle voorkomende zaken binnen de omroep vervult heeft en nog steeds een bestuursfunctie vervult.

De ziekenomroep die haar programma’s uitzendt in het ziekenhuis, in de verzorgingstehuizen, via de Kerkradio in en rond de gemeente Hoogeveen, hoopt dit nog in lengte van jaren voort te kunnen zetten.

Jubileum
De HZBO viert dit jaar haar 40-jarige jubileum.
De daarmee gepaard gaande jubileum activiteiten zullen plaatsvinden op zaterdag 10 oktober 2009.
Van 13.00 tot 15.00 uur zal er vanuit de Grote zaal van het ziekenhuis live uitgezonden worden, waarbij alle programma’s aan bod komen.
Van 15.00 tot 17.00 uur zal er voor genodigden een receptie gehouden worden

Toekomst
Ook de HZBO denkt dat de toekomst voor de huisomroep vooral bij de doelgroep ouderen, zowel in tehuizen, als thuis via de kerkradio ligt.
Dit omdat ziekenhuispatiënten steeds korter in het ziekenhuis liggen en in de periode dat ze er liggen te ziek zijn om radio te luisteren.

Vrijwilligers
Vanaf de oprichting in 1969 hebben zo’n 250 verschilldende vrijwilligers meegewerkt aan de programma’s van de HZBO.
De omroep heeft nu 26 medewerkers, waarvan enkelen die al vanaf het prille begin bij de omroep actief zijn.